Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- Συνέδριο: «Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές»

Bρείτε συνημμένη την 1η ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του 7ου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών), το οποίο θα πραγματοποιηθεί 1-3 Δεκεμβρίου 2017, στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι: «Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές»

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://enedim7.gr/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ του Συνεδρίου είναι οι εξής:

ü Υποβολή ερευνητικών εργασιών: 30 Ιουνίου 2017

ü Υποβολή αναρτημένων εργασιών: 9 Ιουλίου 2017

ü Υποβολή ομαδικών ανταλλαγών: 9 Ιουλίου 2017

ü Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες διδακτικές προτάσεις: 9 Ιουλίου 2017

ü Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της κρίσης: 30 Σεπτεμβρίου 2017

ü Έγκαιρη εγγραφή: 30 Οκτωβρίου 2017

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ.pdf