Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα
Διεύθυνση Διοικητικού.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πορεία προκηρύξεων θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από εξέλιξη


Πολιτικών Μηχανικών

          27/5/2009 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης της Λέκτορος με μονιμότητα κ. Παρασκευής Καλουπτσίδη-Ψαράκη).

          27/5/2009 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα με θητεία κ. Ιωάννη Τσώλα).

          2/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης της Λέκτορος Α. Μπάκα )

          25/7/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης τoυ Αναπληρωτή Καθηγητή Σέργιου Λαμπρόπουλου)

          25/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη της Λέκτορος με μονιμότητα κ. Αικ. Νάνου).

          25/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Λέκτορα με μονιμότητα κ. Ι. Στεφανάκου)

          25/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Γ. Γιαννή).

          25/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Μ. Καρλαύτη).

          12/7/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με θητεία κ. Δ. Δερματά).

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επίκ.Καθηγήτριας με μονιμότητα Δ. Παναγούλια)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Λέκτορα κ. Δ. Βαμβάτσικου)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης της Λέκτορος Χ. Πλατή)

          2/3/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επίκ.Καθηήγτριας κ. Ε. Βλαχογιάννη)


Μηχανολόγων Μηχανικών

          20/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Λέκτορα με θητεία κ. Βασίλειου Σπιτά).

          6/5/2014 : Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα κ. Ν. Αρετάκη )

          7/5/2014 jkoliii

          12/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.-Χ Βοσνιάκου)


Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με μονιμότητα Α. Παγουρτζή)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα με θητεία κ Ι. Γκόνου

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Λέκτορα κ. Χ. Δούκα )

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη της Λέκτορος με θητεία κ. Ι. Ρουσσάκη).

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Παπαβασιλείου)

          8/6/2015 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Κ. Κοντογιάννη)

          9/2/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Δ. Σούντρη)


Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          20/6/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επικ.Καθηγήτριας κ. Θεοδώρας Βουτσινά).

          20/6/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επικ.Καθηγητή κ.Νικόλαου Μπελαβίλα)

          22/1/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επικ.Καθηγήτριας κ. Π. Θεοδωρά)

          29/1/2018 Προκήρυξη μίας(1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή κ. Κ. Ντάφλο)

          27/2/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επίκ.Καθηγήτριας κ. Ε. Κλάμπατσέα)


Χημικών Μηχανικών

          12/11/2007 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

          5/2/2008 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα Επ. Βουτσά)

          9/1/2015 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Γ. Παπαδόπουλου)

          9/1/2015 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του κ. Χ, Σαρίμβεη)

          9/2/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή κ. Α. Καραγιάννη-Μπακόλα)


Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

          24/5/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης της Λέκτορος με θητεία κ. Ιωάννας Σπυροπούλου.

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επίκ.Καθηγήτριας με μονιμότητα Μ. Παπαδοπούλου

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με μονιμότηταΣ. Γιακουμάκη )

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με μονιμότητα Ι. Σαγιά )

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (εξέλιξη του Λέκτορα κ. Κ. Καράτζαλου

          22/1/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ,Καθγητή κ. Κ. Καράντζαλο)

          22/1/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Ι. Σαγιά)

          22/1/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας(εξέλιξη της Αναπλ.Καθηγήτριας κ. Μ.Παπαδοπούλου)

          5/3/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή κ. Ι. Ναλμπάντη)


Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

          4/4/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Ν. Παπασιώπη )

          14/6/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. (Αίτηση εξέλιξης της Επίκ. Καθηγήτριας κ. Εμμανουέλλας Ρεμουντάκη

          4/7/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή κ. Γ. Αποστολόπουλου)

          4/7/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή κ. Δ. Δαμίγου)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με μονιμότητα κ. Η. Χατζηθεοδωρίδη)

          22/1/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Δ. Δαμίγο)

          13/2/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη της Αναπλ.Καθηγήτριας κ. Ε. Ρεμουντάκη)


Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

          8/3/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ,Καθηγητή κ. Χρ. Παπαδόπουλο)


Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

          31/3/2009 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Τζανετή)

          26/10/2009 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Φαράκου)

          1/9/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα Ν. Λαγαρού )

          24/5/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Α. Κεχαγιά)

          24/5/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Π. Ψαρράκου).

          12/7/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (εξέλιξη του Αναπλ.Καθηγητή κ. Στ. Κουρκουλή)

          6/5/2014 : Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Λέκτορα κ. Κ. Θεολόγου)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με θητεία κ.Λ. Τσέτσερη)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με θητεία κ.Ν. Ήργε)

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με θητεία Ι. Τσώλα )

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη του Επίκ.Καθηγητή με θητεία μ. Λουλάκη )

          6/5/2014 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ν. Καδιανάκη )

          14/5/2015 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη της Επικ.Καθηγήτριας κ. Π. Ράπτη).
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr