Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα
Διεύθυνση Διοικητικού.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πορεία προκηρύξεων θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από νέα θέση
(συνταξιοδότηση, θάνατος, προγραμματισμός)


Πολιτικών Μηχανικών

          23/8/2010 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          16/11/2010 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          1/2/2011 Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          29/3/2011 Επαναδιαβιβασή της Προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          4/4/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          5/4/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

          5/4/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση )

          5/4/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση )

          1/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          20/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          20/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          20/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          23/4/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          23/4/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          23/4/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          25/10/2012 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ).

          27/12/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (συνταξιοδότηση της τ.Καθηγήτριας Α.Κατσίρη).

          18/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)

          18/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)


Μηχανολόγων Μηχανικών

          4/1/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

          5/1/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          14/6/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          5/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          1/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση)
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          1/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση)
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          28/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          15/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)

          15/9/2017 Προκήρυξης μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)


Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

          8/3/2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ.
               13/11/2006 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΥΠΕΠΘ & ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΙΒΑΣΗ.
               6/6/2007 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΠΘ
               5/5/2008 Επαναπροκήρυξη

          12/1/2009 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση).

          18/11/2010 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          24/1/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          28/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση)

          28/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή Γ.Καραγιάννη).

          28/8/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση) (παραίτηση της τ.Λέκτορα Στ. Καβατζά).

          28/8/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση) (παραίτηση του τ.Λέκτορα Ν. Μοσχόπουλου)


Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          26/2/2004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ.
               28/3/2005 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΙΒΑΣΗ.
               22/2/2006 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΒΙΒΑΣΗ.
               13/9/2007 Επιστροφή από το ΥΠΕΠΘ και επαναδιαβίβαση

          14/3/2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ
               13/9/2007 Επιστροφή προκήρυξης και επαναδιαβίβαση

          16/11/2010 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          25/8/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

          25/8/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα θέση)

          25/8/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα θέση )

          30/9/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση).

          21/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               11/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          21/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               11/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               11/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          31/10/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          8/11/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          8/11/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               11/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          8/11/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               30/4/2012 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Σ. ΛΟΓΩ ΠΔ.123/84

          1/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση της προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          1/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση της προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          25/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).

          25/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).

          25/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα θέση)

          25/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα θέση)

          15/11/2012 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση της τ.Αναπλ.Καθηγήτριας κ.Στ.Καλαμαρά).

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση της τ.Καθηγήτριας κ. Ε.Παναγιωτάτου).

          29/1/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )


Χημικών Μηχανικών

          5/1/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          20/12/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκορυου ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση )

          25/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)


Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

          22/2/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ

          11/3/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

          1/3/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               25/5/2012 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
               5/7/2012 Επαναβιαβίβαση της προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          25/5/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          25/5/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)
               5/7/2012 Επαναδιαβίβαση της προκήρυξης στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

          26/7/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα θέση)

          21/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)

          21/9/2017 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ για το έτος 2018)


Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

          28/8/2008 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση).

          5/1/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          5/1/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση )

          5/1/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση)

          29/3/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορά (Νέα Θέση)

          1/9/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση )

          16/9/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          28/5/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          29/6/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από παραίτηση του τ.Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μπόσκου)

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδόητηση της τ.Καθηγήτριας κ. Κ.-Α. Λειβαδίτη).

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή κ. Πρόδρομου Αντωνιάδη)

          17/1/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή κ.Γεώργιου Παπαδημητρίου).

          6/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ).


Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

          14/1/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση )

          22/11/2017 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)


Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

          18/5/2005 Προκήρυξη νέας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Τομέα Μαθηματικών
               18/5/2005 Δημοσίευση προκήρυξης στο ΦΕΚ 104/18-5-2005, τ. Παράρτημα
               20/4/2007 Άγονη διαδικασία πλήρωσης θέσης
               21/6/2007 Διαβίβαση στο ΥΠΕΠΘ

          26/10/2007 Προκήρυξη νέας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Τομέα Μαθηματικών

          16/7/2010 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση).

          1/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          1/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (Νέα Θέση).

          1/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          1/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          2/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          18/2/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          29/3/2011 Επαναδιαβίβαση προκήρυξης μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα (Νέα Θέση)

          5/5/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση).

          5/5/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          5/5/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          17/5/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          17/5/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          1/9/2011 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση)

          27/12/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          27/12/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση)

          27/12/2012 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Νέα Θέση)

          13/2/2013 Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (Νέα Θέση). Η θέση προήλθε λόγω παραίτησης του τ. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κ. Αντωνόπουλου Ενημέρωση των Σχολών του Ιδρύματος με το υπ'αριθμ. πρωτ. 27925/21.12.2012 έγγραφο του ΕΜΠ. Διαβίβαση της Προκήρυξης στο ΥΠΑΙΘΠΑ με το υπ'αριθμπρωτ. 5261/4.3.2013.

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή Γ. Τσαμασφύρου)

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (λόγω θανάτου της τ.Λέκτορα Ν. Πάλλα).

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή Γ. Παπαδόπουλου).

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) ( παραίτηση του τ. Λέκτορα Β. Κωνσταντέλλου).

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή Τ. Καλβουρίδη).

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (παραίτηση του τ. Επίκουρου Καθηγητή Κ. Πάγκαλου).

          12/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Καθηγητή Ν.Ανδριανόπουλο)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (από συνταξιοδότηση του τ.Επίκ.Καθηγητή Β.Βλασσόπουλου)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (λόγω θανάτου του τ.Καθηγητή Ι.Βαρδουλάκη)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (παραίτηση του τ.Αναπλ.Καθηγητή Κ.Σπυρόπουλου)

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (παραίτηση του τ.Επικ.Καθηγητή Κ.Στασινάκη).

          26/3/2013 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΝΕΑ ΘΕΣΗ) (παραίτηση του τ.Λέκτορα Κ.Θηραίου).
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr