Φωτογραφία του Κτηρίου του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(Νότια πλευρά)