Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Η/Υ

Για να αποκτήσει ένας χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πρέπει να του παρασχεθεί κωδικός πρόσβασης. Δικαίωμα να λάβουν κωδικό πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.
Για τους φοιτητές που εγγράφονται στο ΕΜΠ αυτόματα δημιουργείται κωδικός πρόσβασης. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον παραλάβουν από τη γραμματεία του Κέντρου Η/Υ με την απαραίτητη επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Τα υπόλοιπα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την καταθέσουν στους χειριστές του Κέντρου Η/Υ τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30 πμ μέχρι 8:00 μμ.
Αίτηση: ΑίτησηΚωδικού.doc

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς τηλ. 772-2437, 2451