Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Sιjours scientifiques de haut niveau» (SSHN)

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προωθεί το πρόγραμμα υποστήριξης της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Κανονισμός και υποβολή υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el