Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Πανεπιστήμιο Bourgogne Franche-Comtι (UBFC): Υποτροφίες για αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών