Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας - Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας –ΕΠΙΦ- (European Education Institute, www.eui.eu) είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός ο οποίος αποτελεί διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Το Ελληνικό κράτος -ως κράτος μέλος του ΕΠΙΦ χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες ερευνητές που έχουν εισαχθεί στα προγράμματα του ΕΠΙΦ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΚΥ -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- υλοποιεί δύο (2) προγράμματα υποτροφιών -μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης και διδακτορικών σπουδών αντιστοίχως- στους τομείς που αντιστοιχούν στα τέσσερα τμήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτισμού).

Περισσότερα: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif