Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- 2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας “Life Innovation” με έπαθλο μια υποτροφία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιοεπιχειρείν»