Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε καταγόμενους από Καλαμάτα εις μνήμη «Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη»

«Ο Εκτελεστής των διαθηκών των αειμνήστων αδελφών Χρήστου Παναγ. Δελβιζώνη και Κωνσταντίνου Παναγ. Δελβιζώνη, έχοντας υπόψει του τις διατάξεις των διαθηκών των ανωτέρω αποβιωσάντων διαθετών και τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών..», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, προκηρύσσει την χορήγηση μίας υποτροφίας στη μνήμη και με την ονομασία «Χρήστου και Κωνσταντίνου Δελβιζώνη» για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.


Η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως μετά των δικαιολογητικών λήγει το μεσημέρι (ώρα 12.00) της Παρασκευής 31ης Μαϊου έτους 2024.»

Περισσότερα:_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ__ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ__ΓΙΑ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ_ΣΠΟΥΔΕΣ_ΣΤΟ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_,_ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ__ΔΕΛΒΙΖΩΝΗ.pdf