Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποτροφία από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος 2023-2024

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση, ύψους 700 ευρώ, σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:
Ο υποψήφιος ή η υποψήφια πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης, πρέπει να έχει βαθμό «Λίαν Καλώς» στο Απολυτήριο Λυκείου στην περίπτωση πρωτοετούς φοιτητή/τριας ή στον μέσο όρο βαθμολογίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της προκήρυξης για φοιτητή/τρια μεταγενέστερων ετών σπουδών (2ο, 3ο, 4ο, 5ο).

Περισσότερα:

Ypotrofia_Treka.doc