Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη χορήγηση υποτροφίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 26.05.2024.
Περισσότερα:ΕΕΑΕ_Prokiriksi_ypotrofion_2024.pdf