Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, ακαδ. έτος 2024 – 2025

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥΕΥΔΑΠ» προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποτροφιών τετραετούς διάρκειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους/ες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα:
1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.
4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 30/05/2024 και ώρα Ελλάδος 16:00

Περισσότερα:ypotrofies-iky-eydap.pdf
https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4363