Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Πρόγραμμα υποτροφιών «Bending Spoons Women in Computer Science Scholarship»

Το πρόγραμμα υποτροφιών «Bending Spoons Women in Computer Science Scholarship» προσφέρει 5000 € σε 20 φοιτήτριες στην Ευρώπη που σπουδάζουν στον τομέα των υπολογιστών, σε θέματα software engineering ή συναφείς ειδικότητες.


Η υποτροφία θα καλύπτει ένα έτος πανεπιστημιακών σπουδών,


Περισσότερα: https://bndspn.com/scholarship-uni.