Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό από το «Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών» στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, ακαδ. έτους 2024-2025

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας οι οποίοι νομιμοποιούνται να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», στις ακόλουθες εξειδικεύσεις του τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης : α) Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση, β) Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης και γ) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή.
H κατανομή των υποτροφιών γίνεται ως ακολούθως:
_Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση: δυο (2) θέσεις υποτροφιών
_Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης: δυο (2)
θέσεις υποτροφιών
_Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή : δυο (2) θέσεις υποτροφιών

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.

Περισσότερα:IKY_THEODORIEIO.pdf