Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Προκήρυξη Υποτροφιών σε διπλωματούχους του ΕΜΠ από το το Ίδρυμα Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, τις κάτωθι υποτροφίες:

Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού (στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού) σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού (στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού) σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού (στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού) σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, και
Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού (στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού) σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.

*****
Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας αρχίζει με την έναρξη των σπουδών για την οποία αποδίδεται η υποτροφία και λήγει με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€).

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600, απαραιτήτως μέχρι 28 Ιουνίου 2024. Αιτήσεις που θα αποσταλούν στο Ίδρυμα με e-mail δεν γίνονται αποδεκτές.

Περισσότερα:
https://www.eef.edu.gr/el/nea/prokiryksi-ypotrofion-akadimaiko-etos-2024-2025/