Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:6 υποτροφίες για Διδακτορική Διατριβή από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»

«Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

ΕπίπεδοΕιδίκευσηΘέσειςΈναρξη υποτροφίαςΔιάρκεια υποτροφίας
Διδακτορική ΔιατριβήΦυσικήΔύο (2)01.09.202436 διαδοχικοί μήνες
Διδακτορική ΔιατριβήΤεχνητή ΝοημοσύνηΔύο (2)01.09.202436 διαδοχικοί μήνες
Διδακτορική ΔιατριβήΦυσιολογίαΔύο (2)01.09.202236 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22/5/2024.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του https://www.iky.gr/el/
Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr,
IKY XRYSOBERGH.pdf»