Ανακοίνωση
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κατηγορία ανακοίνωσης:Χορήγηση Υποτροφιών
Θέμα:Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για την επίδοση του Θωμαϊδειου Βραβείου που αφορά στους φοιτητές/τριες που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα εξάμηνα της Σχολής τους κατά το ακαδ. έτος 2012-2013

AnakEpidM.O.Web12-13.doc