Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Υποτροφίες HELMEPA (ναυπηγική-θαλάσσια μηχανική και τεχνολογία / περιβαλλοντικές επιστήμες / ναυτιλιακές σπουδές)