Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Δύο βραβεία από το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του ΕΜΠ

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται για το έτος 2014 να χορηγήσει δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές:

Research, Development and Applications in High Technology
Life sciences and Medicine
Physics, Chemistry, Sciences of the Very Small and the Very Large
Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications
Hard Science Solutions to Millennium Problems
Interdisciplinary Scientific Research

Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει:
να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους εντός του έτους 2014,
να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών και
να μην έχουν υποβάλει στο παρελθόν υποψηφιότητα για το βραβείο του Ιδρύματος «Δ. Χωραφά»

Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα έγγραφο στην αγγλική γλώσσα (σε μορφή PDF) που θα περιλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά:

Μία περιληπτική σελίδα με τα:

Βιογραφικό και μονοσέλιδη λίστα με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις
Περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου (1 or 2 σελίδες).
Περίληψη των σκέψεων του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα (μέχρι 1 σελίδα)
Συστατικές επιστολές που θ’ απευθύνονται προς το Weizmann Institute of Science (όχι επιστολές “Προς κάθε ενδιαφερόμενο”).
Περιλήψεις επιλεγμένων εργασιών του υποψήφιου που έχουν γίνει δεκτές μετά από κρίση.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στις γραμματείες των Σχολών του Ιδρύματος.