Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Υποτροφίες έρευνας από το Collegium, Institut d’ιtudes avancιes de Lyon 2

Υποτροφίες έρευνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Εδώ και μία δεκαετία, το Collegium Institut d'ιtudes avancιes de Lyon, μέλος του Πανεπιστημίου της Λυών και του γαλλικού Δικτύου Ινστιτούτων ανώτερων σπουδών (RFIEA) υποδέχεται ερευνητές υψηλού επιπέδου για εκπόνηση ερευνητικού έργου για χρονικό διάστημα 5 ή 10 μηνών σε συνεργασία με τα ερευνητικά εργαστήρια της περιοχής.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται σε ερευνητές και ερευνήτριες όλων των γνωστικών πεδίων που απασχολούνται σε ένα ίδρυμα του εξωτερικού. Η ερευνητική τους εργασία είναι δυνατό να υπάγεται
- σε συγκεκριμένους τομείς που αποτελούν προτεραιότητα και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους φορείς της περιοχής, (Γλωσσολογία και γλωσσικές ασκήσεις, Μαθηματικά και θεωρητική πληροφορική, Το ζήτημα της καταγωγής, Έδρα UNESCO «Μνήμη, πολιτισμοί και διαπολιτισμικότητα», Πρόγραμμα «Μνήμη»: Κατασκευή, διάλυση, ανακατασκευή της ατομικής και συλλογικής μνήμης, Φυσική, Ραδιοβιολογία, Ιατρική απεικόνιση και Υπολογιστική προσομοίωση)
- σε ένα πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής ανοιχτό σε όλες τις θεματικές.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Collegium στην «Πρωτοβουλία Αριστείας» (Idex) με την οποία μόλις διακρίθηκε η περιοχή της Lyon, θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι προτάσεις που εντάσσονται σε μία από τις εξής τρεις θεματικές: Βιολογία, Υγεία και κοινωνία, Θετικές επιστήμες και μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και αστικότητα.

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός πρέπει να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εργαστηρίου εντός της περιμέτρου του Πανεπιστημίου της Λυών.

Οι φάκελοι πρέπει να σταλούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση τον ερχόμενο μήνα Δεκέμβριο, μετά την εξέταση από το επιστημονικό συμβούλιο και την επικύρωση από την εκτελεστική επιτροπή.

Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα για την υποβολή υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Collegium :
http://www.collegium-lyon.fr/selection-process-for-the-collegium-de-lyon-24935.kjsp?RH=IEA_010000ANG&RF=IEA_090100ANG