Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Προκήρυξη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, Δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Α. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας: 1. Πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς». 2. Καταγωγή από την Ήπειρο. 3. Ηλικία έως 36 ετών. 4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο. Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 18-8-2017 έως και την Τετάρτη 20- 9-2017.

Περισσότερα: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/05_07_17afvn_zwsima.pdf