Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:- Χορήγηση μίας υποτροφίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Η υποτροφία αυτή χορηγείται από τη βελγική εταιρεία “CULLEN INTERNATIONAL” http://www.cullen-international.com/, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών μέσων και της ψηφιακής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις για την κατάθεση αίτησης, προθεσμίες υποβολής κ.α.) για την υποτροφία αυτή μπορείτε να βρείτε εδώ

http://znm.mj.am/nl2/znm/lljun.html?m=AEsAAHij9SkAAYh0TlMAAE9v8_0AASONc4gAG8heAAAz8ABZm_-w_7cNwnEsTba3Z6fN3u46YwAAOow&b=487629c2&e=29778727&x=zhBi0MPnNAd8idkGuuvtcR7-7VJQOHndXbMO3iUmnok