Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Σεμινάρια
Θέμα:Σεμινάριο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Το σεμινάριο «ΚΑΝΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ… με την χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών και εργαλείων» έχει ως στόχο να ενισχύσει φοιτητές, αποφοίτους και νέους ερευνητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών, και παιδαγωγικών επιστημών στα εξής:

α) στη "σύνδεση" θεωρίας και εμπειρικής έρευνας,

β) στην κατανόηση της μεθοδολογίας της ποσοτικής έρευνας και

γ) στη χρήση νέων εργαλείων για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών.

Περισσότερα: http://ekke.gr/doyoursurvey/index.html