Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Σεμινάρια
Θέμα:- Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα με πιστοποίηση για το cloud computing

Η διαδημοτική αναπτυξιακή εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως εθνικός εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Καινοτομία μέσω του Cloud Computing: Γεφυρώνοντας τα Πανεπιστήμια με τις Επιχειρήσεις», με την συντομογραφία In-Cloud, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., εταίροι από την Ιταλία και την Ισπανία (πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), τη Γερμανία (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Απασχόλησης του Πανεπιστημίου της Βεστφαλίας), το Ηνωμένο Βασίλειο (ΜΚΟ της Β. Ιρλανδίας με αντικείμενο την ενίσχυση της μικρομεσαίας αγροτικής και αστικής επιχειρηματικότητας), την Πορτογαλία (Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας), εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα (Ιταλία: ένωση τραπεζικών ομίλων για την καινοτομία και την ανάπτυξη, και εταιρεία συμβούλων αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ΜΜΕ).

Στόχος του έργου είναι να παρέχει παν-ευρωπαϊκή πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Η διάδοση ή και η βελτίωση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γύρω από την τεχνολογία του cloud computing θα συμβάλει στην αύξηση της διείσδυσής της και της χρήσης της τόσο στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) όσο και στα πανεπιστήμια και στους φορείς της δημόσιας διοίκησης – και ευρύτερα στον δημόσιο τομέα.

Η πιστοποίηση θα χορηγηθεί μετά από επιτυχή παρακολούθηση ενός (ή περισσοτέρων) διαδικτυακών μαθημάτων (στην ελληνική γλώσσα). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών εκπονήθηκε από τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (εταίρους του έργου), εξειδικευμένα στην παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εγγραφή και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, καθώς και η παροχή της πιστοποίησης γίνεται δωρεάν.

Περισσότερα στο συνημμένο ΠρόσκλησηΔωρεάνΑπόκτησηΠιστοποίησηςCloudComputing.pdf