Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Σεμινάρια
Θέμα:- Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για ανέργους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Έχει ξεκινήσει και είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Αφορά τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης / ειδικότητες:


Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση), και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους (θεωρία και πρακτική) ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ.

Περισσότερα στο συνημμένο 18-24 ΕΠΙΔΟΤΟ.doc