Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία»

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσει 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η προκήρυξη του προγράμματος καθώς και πληροφορίες για τα μαθήματα και τη δομή του βρίσκονται στην ιστοσελίδα:
http://www.env.duth.gr/pg1/bullet/
και στο facebook
https://www.facebook.com/EnvLegislation/

Καταληκτικές ημερομηνίες :
10 Ιουλίου 2017 και 30 Σεπτεμβρίου 2017