Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- Συμπληρωματική Πρόσκληση: ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα
Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2017-18


Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής",
map.aueb.gr, αναρτήθηκε συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Ακαδ. Έτος 2017-18.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από τη
Δευτέρα 28 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203643) και ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.

Την Προκήρυξη και τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών μπορείτε να τα δείτε
εδώ.