Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- Παράταση υποβολής αιτήσεων - ΠΜΣ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ “Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα” (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Παν. Πελοποννήσου) παρατείνεται έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο σύνδεσμο https://apply-telecom.uop.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται στο site http://tst.uop.gr/msc/