Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- ΠΜΣ της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος


Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις προκηρύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδημαΐκό έτος 2017-2018.
http://www.ihu.edu.gr/index.php/schools-faculty.html