Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- Συμπληρωματική πρόσκληση: ΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αναρτήθηκε συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Περισσότερα στο συνημμένο Συμπληρωματική Πρόσκληση =-utf-8-B-IM6VzrrOtM6uzrvPic+DzrfPgiDO