Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- Θέση υποψήφιου διδάκτορα με κάλυψη των διδάκτρων και εξόδων διαβίωσης (Πανεπιστήμιο του Hull)

Στο Πανεπιστήμιο του Hull υπάρχει μια διαθέσιμη θέση υποψήφιου διδάκτορα (Χημικού Μηχανικού ) με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων και εξόδων διαβίωσης για πολίτες της ΕΕ. Αντικείμενο του διδακτορικού: «Residues Pre-treatment for a Better Performance as Feedstock in Advanced Thermal Treatments under a Circular Waste-to-bioeconomy Scenario».

Περισσότερα: http://www.jobs.ac.uk/job/BDU789/phd-studentship-residues-pre-treatment-for-a-better-performance-as-feedstock-in-advanced-thermal-treatments-under-a-circular-waste-to-bioeconomy-scenario/