Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών
Θέμα:- ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Παν/μιο Πελ/νήσου

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα προσφέρει το ακόλουθο πρόγραμμα :


που συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής και λήψης αποφάσεων από τη μία, και διεθνώς αναγνωρισμένες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων (risk management) και απειλών (threat management) από την άλλη.