Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- Συνέδριο: "The Future of Education and Youth Work"

Ο οργανισμός Inter Alia διοργανώνει διεθνές συνέδριο, από τις 30 Νοέμβρη έως τις 2 Δεκέμβρη στην Αθήνα, με τίτλο "The Future of Education and Youth Work".

Το συνέδριο αποτελεί μέρος του έργου “Mission Responsible” που υλοποιείται υπό τη ΚΔ2 του Erasmus+ (ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της νεολαίας) και συγχρηματοδοτείται από το EACEA. Στόχος του σχεδίου είναι η θέσπιση διεθνών κριτηρίων για την εργασία με νέους μέσω της ανταλλαγής μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων μεταξύ επαγγελματιών, υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και ακαδημαϊκών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Η προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων (abstract) είναι 30 Απριλίου.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ: http://www.interaliaproject.com/news.php?id=172.