Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ο Σχεδιασμός της Μάθησης

Αθήνα, 23 – 26 Νοεμβρίου 2017

Αφιέρωμα στα 20 χρόνια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

(ομιλίες, πάνελ συζητήσεων, εργαστήριο)


Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου


Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο


Γλώσσες Συνεδρίου: αγγλικά ή / και ελληνικά

Οργάνωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Ένας βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών σε συναφή θεματικά πεδία.

Διεύθυνση για υποβολή εισηγήσεων : http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/about/submissions

Πληροφορίες για το Συνέδριο και υποβολή προτάσεων για Εργαστήρια ή Θεματικά Πάνελ : icodl2017@gmail.com