Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- 16ECEE-Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής

Το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής (16ECEE) διοργανώνεται -από 18 έως 21 Ιουνίου 2018, στη Θεσσαλονίκη- από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ETAM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής (EAEE), με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για τον επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες, αλλά και την παρουσία κορυφαίων επιστημόνων και μηχανικών από όλον τον κόσμο.

Πληροφορίες: www.16ecee.org