Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- Εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από το ΤΕΕ

To TEE προκήρυξε τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/9/2017

Περισσότερα στο συνημμένο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΠΤ.2017.pdf