Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:- «10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change»

Το «10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change» διοργανώνεται από το ΕΚΠΑ και θα πραγματοποιηθεί από 11.10.2017 έως 13.10.2017 στην Αθήνα.

Ιστότοπος: https://promitheasconference.wordpress.com/