Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Φοιτητικά
Θέμα:Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service)

Δηλώσεις συμμετοχής:info@nuestromundo.gr

«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr

1.Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε κέντρο νέων εντός Πανεπιστημίου, Σλοβακία, 3/17 - 3/18

http://blog.nuestromundo.gr/2017/02/317-318.html

2. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε οργανισμό ενίσχυσης κινητικότητας νέων και δια βίου μάθησης, Σλοβακία, 4/17 - 4/18

http://blog.nuestromundo.gr/2017/03/417-418.html

3. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας σε δημοτικό σχολείο, Σλοβακία, 11/17 - 11/18

http://blog.nuestromundo.gr/2017/03/1117-1118.html

4. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας στο Κέντρο Νέων του Δήμου Cartagena, Ισπανία, 10/17 - 7/18

http://blog.nuestromundo.gr/2017/03/cartagena-1017-718.html