Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση «Injection Engineer» στην Eurodrip/Rivulis

Η Eurodrip/Rivulis θα προσλάβει απόφοιτο για την θέση «Injection Engineer».

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την σχετική αγγελία, η οποία αφορά το εργοστάσιο των Οινοφύτων. Injection_Depratment_Job Descreptions1.doc