Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας σε εμπορική εταιρία με έδρα την Αθήνα (Αγία Παρασκευή)

Εμπορική εταιρία με έδρα την Αθήνα (Αγία Παρασκευή) ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό για άμεση κάλυψη θέσης στο τμήμα Ι.Τ.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος δε χρειάζεται να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Δίνεται βασικός μισθός.

Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης ανάλογα με την απόδοση και την επαγγελματική ευσυνειδησία.

Αποστολή βιογραφικών στο contact@eurotrade.com.gr