Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- 3 νέες θέσεις εργασίας στην PROTERA TECHNOLOGIES με άμεση πρόσληψη

H PROTERA TECHNOLOGIES θα προσλάβει 3 απόφοιτους. Περισσότερα για τα προσόντα και τα καθήκοντα που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο

IT Service Desk Analyst.pdf