Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση «Junior Software Developer» στην Fortune Technologies SA

Η Fortune Technologies SA θα προσλάβει έναν απόφοιτο για τη θέση «Junior Software Developer». Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο Job Announcement.docx