Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.
Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί

για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕΕ


Αντικείμενο της θέσης είναι η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων, ο προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησής τους, η διασφάλιση της κατά το δυνατόν αδιάλειπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Να σημειώσουμε ότι η θέση αφορά σε απόφοιτους χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΗΛ,


στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ