Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- 4 νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM

Δείτε ακολούθως αγγελία της Intracom για 4 νέες θέσεις εργασίας:

«Greece's largest manufacturer of defense electronics products, systems and applications is currently seeking:


All jobs require team working abilities and fulfilled military obligations for males. If you are interested in the above mentioned positions please send your CV to hr@intracomdefense.com quoting the respective Ref. No.»