Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέσεις εργασίας από την Software Competitiveness International

Η Software Competitiveness International έχει ανοίξει θέσεις εργασίας, που αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού για καινοτόμα προϊόντα και σε τεχνολογίες αιχμής πελατών της, που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Ευρώπη, έχοντας και διεθνή παρουσία. Οι θέσεις εργασίας είναι στην Αθήνα

Μπορείτε να δείτε τις αγγελίες εδώ: https://software-competitiveness-international.workable.com/j/A9D89976C2