Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέσεις εργασίας στην Vivante Health

Η Vivante Health θα προσλάβει δύο απόφοιτους για τις ακόλουθες θέσεις

Full Stack Web Developer
Product Designer

Περισσότερα στα συνημμένα Job Description Senior Full Stack Developer.docxJob Description Product Design and Development.docx