Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας για απόφοιτο της ΣΗΜΜΥ στην «Pushme»

Η Pushme είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες φόρτισης για ποδήλατα. Μια συσκευή μετατρέπει οποιοδήποτε ποδήλατο σε ηλεκτρικό, μέσα σε δευτερόλεπτα, και ένα δίκτυο από σταθμούς μπαταριών παρέχει απεριόριστη αυτονομία κίνησης χωρίς διακοπή λειτουργίας.

Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, στην Pushme θα εργαστείτε για το σχεδιασμό και την κατασκευή του Pushpod, του σταθμού φόρτισης. Θα εργαστείτε για τέσσερις μήνες, μαζί με την ιδρυτική ομάδα στα γραφεία της HAX (Shenzhen, Κίνα), αρχίζοντας στις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Στο συνημμένο μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την θέση εργασίας

EE - job spec.pdf