Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας στην PM-Partners

Η εταιρία PM-Partners δραστηριοποιείται από το 1995 και εξειδικεύεται στο χώρο της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Project Management Consulting Services) σε πελάτες του Ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου Τομέα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της εταιρίας μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.pm-partners.gr

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε αγγελία θέσης εργασίας της PM-Partners που αφορά στην κάλυψη μίας θέσης Μηχανικού Junior (Assistant) Project Manager.

PM-VA-JPM-001-Junior Project Manager.pdf