Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στο Danish Refugee Council

Το Danish Refugee Council (DRC) θα προσλάβει έναν απόφοιτο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Shelter Officer (Electrical) July 2017 Attica.docx